امروز:

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ادبیات فارسی…

اردیبهشت/۱۵
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ورودی ۹۵ می رساند که امتحان درس سمینار استاد نیازکار روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویانی که درس سمینار را اخذ نموده اند اجباری می باشد.

امتحان مجدد برگزار نمی گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir