امروز:

قابل توجه دانشجویان معماری

بهمن/۱۳
خبر ها

به اطلاع می رساند دانشجویان رشته معماری می بایست پروژه های خود را از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۴ با ارائه کارت شناسایی تحویل بگیرند.

در غیر این صورت بروز هر گونه مشکل به عهده دانشجو میباشد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir