امروز:

قابل توجه دانشجویان علوم انسانی…

آذر/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که نام آنها در لیست ذیل می باشد می رساند جهت رفع مشکلات انتخاب واحد تا روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.

هرگونه عواقب عدم مراجعه برعهده دانشجو می باشد.

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی
نجمه یوسفی ۹۲۱۷۰۱۹۲۳
کبری اردیبهشتی ۹۲۲۸۲۲۶۴۷
الناز ارجمند داریونی ۹۲۲۴۶۸۶۰۱
سعیده صابری اسفرجانی ۹۵۴۳۷۶۰۵۰
پرویز حنایی ۹۲۲۴۶۸۶۱۳
معصومه هاشم پور ۹۲۲۴۶۸۶۶۹
پیمان کشاورزی ۹۳۱۹۷۰۳۴۸
رضوان هاشمی ۹۴۲۳۹۵۶۱۹
فاطمه هوشنگی ۹۵۲۱۰۴۴۰۴۷
فائزه خوشرفتار ۹۴۵۵۸۹۰۳۰
سحر آزادی فر ۹۴۳۹۴۳۰۰۲
الهام جمعه ۹۴۳۹۴۳۰۸۳
فاطمه سجادی ۹۴۳۹۴۳۱۴۶
غزل فتحی ۹۴۳۹۴۳۱۴۸
زهرا بختیار ۹۵۴۳۷۶۰۵۴
زهرا طایی ۹۴۴۱۰۹۰۰۵
الهام شجاعی ۹۴۴۱۰۹۰۲۷
حسین رسولی ۹۴۴۱۰۹۰۱۵
احمد حاجی ساداتی ۹۴۴۱۰۹۰۲۸
لیلا الهی ۹۴۴۱۰۹۰۳۰
فاطمه چوپانی زاده ۹۴۴۱۰۹۰۳۱
علی مرجانی ۹۴۴۱۰۹۰۳۴
محمد معتمد ۹۴۴۱۰۹۰۳۵
مصطفی موسوی ۹۴۴۱۰۹۰۳۸
حسن علیخانی ۹۵۴۵۵۶۰۴۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir