امروز:

قابل توجه دانشجویان علوم انسانی…

اسفند/۲۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیزی که نام آنها در لیست می باشد می رساند جهت رفع مشکل انتخاب واحد هرچه سریعتر به کارشناس مربوطه مراجعه فرمایند.

 

منیره دریس ۹۳۱۹۹۷۵۳۶
سمانه امیری ۹۳۱۰۷۷۰۰۱
آگین همتیان ۹۴۳۶۰۴۰۱۲
رضا صداقت ۹۳۱۹۹۷۵۵۴
مرضیه رئوفی دشتکی ۹۳۱۹۹۷۵۵۳
زهرا درویش خوب ۹۳۱۹۹۷۵۴۹
اسما زارع ۹۳۱۹۹۷۵۴۷
معصومه باقری یلمه ۹۳۱۹۹۷۵۴۰
وجیهه زارع بردج ۹۳۱۹۹۷۵۲۴
مریم محمدخانی ۹۳۱۹۹۷۵۱۳
زهرا نصیری ۹۵۴۵۵۶۰۰۸
زهرا امینی نجف آبادی ۹۵۴۵۵۶۰۱۲
فاطمه مطویی ۹۵۴۵۵۶۰۱۶
طاهره کلانتری ۹۵۴۵۵۶۰۲۴
فرزانه قنواتی ۹۲۲۸۲۲۶۱۹
آیدا کاظمی ۹۵۲۱۰۴۶۰۲۱

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir