امروز:

قابل توجه دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی که درس پروژه کارورزی را اخذ نموده اند…

تیر/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه کارورزی با استاد کازرونی را اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ از ساعت ۱۱الی ۱۳ ( ساختمان فنی مهندسی ) برگزار می گردد.

حضور دانشجویان الزامی است.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir