امروز:

قابل توجه دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی که درس پروژه کارورزی را اخذ نموده اند…

تیر/۲۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس پروژه کارورزی با استاد کازرونی را اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ از ساعت ۱۱الی ۱۳ ( ساختمان فنی مهندسی ) برگزار می گردد.

حضور دانشجویان الزامی است.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir