امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند با توجه به آغاز کلاس ها دانشجویان می بایست تا روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ پروژه های خود را از دانشگاه تحویل بگیرند.

در غیر اینصورت بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو می باشد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir