امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند با توجه به آغاز کلاس ها دانشجویان می بایست تا روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ پروژه های خود را از دانشگاه تحویل بگیرند.

در غیر اینصورت بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو می باشد.