امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که ماکت یا حجم تحویل دادند…

دی/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری (دانشجویان خانم رضایی فرید و خانم معتمد) می رساند جهت تحویل ماکت ها و حجم های خود سریعا به مؤسسه مراجعه فرمایند.

در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب بر عهده دانشجو می باشد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir