امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی (پایان نامه) را اخذ نمودند …

تیر/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی (پایان نامه) را اخذ نمودند می رساند جهت استفاده از کتابخانه دانشگاه می توانند از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۳ لغایت آخر تیرماه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ به ساختمان واقع در چهارراه بنفشه مراجعه نمایند.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir