امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی (پایان نامه) را اخذ نمودند …

تیر/۱۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی (پایان نامه) را اخذ نمودند می رساند جهت استفاده از کتابخانه دانشگاه می توانند از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۳ لغایت آخر تیرماه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ به ساختمان واقع در چهارراه بنفشه مراجعه نمایند.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir