امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند…

مرداد/۲۲
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند می رساند با توجه به جابجایی ساختمان جهت تحویل پروژه ها و سایر وسائل خود حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ به ساختمان فنی و مهندسی واقع در چهارراه بنفشه مراجعه نمایند.

درغیراینصورت مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال وسائل ندارد.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir