امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند…

مرداد/۲۲
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته معماری که تحویل پروژه داشتند می رساند با توجه به جابجایی ساختمان جهت تحویل پروژه ها و سایر وسائل خود حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ به ساختمان فنی و مهندسی واقع در چهارراه بنفشه مراجعه نمایند.

درغیراینصورت مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال وسائل ندارد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir