قابل توجه دانشجویان رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) … مجموعه مسکونی

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان معماری

درس  پایان نامه

     دانشجویانی که تصمیم به انتخاب “مجموعه مسکونی”  به عنوان پایان نامه دارند میبایست موارد زیر را بطور کامل در طراحی خود لحاظ نمایند:

 • تعداد واحد ۶۰-۴۰
 • تعداد بلوک: حداقل ۳
 • طراحی فضای همسایگی
 • دسترسی سواره و پارکینگها
 • دسترسی های پیاده
 • محل تجمع در فضای باز
 • طراحی واحدهای ۱خوابه،۲خوابه و ۳خوابه
 • نورگیری مناسب
 • طراحی ورودی مجموعه و بلوکها
 • فضای باز خصوصی
 • فضای بازی
 • توجه به افراد کم توان
 • تعیین رویکرد در پروژه همراه با نقشه های اجرایی
 • تعیین نوع سازه همراه با نقشه های مربوطه
 • تعیین نوع و محل تاسیسات(الکتریکی و مکانیکی)
 • ارائه نقشه عبور کانالهای تاسیساتی(برودتی)
 • طراحی نما و جنس آن

                                  بخش معماری

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی