امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری … درس طرح نهایی (پایان نامه)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری می رساند زمان تحویل و ارائه پایان نامه دانشجویانی که برگ آمادگی دفاع را در تیر ماه ۹۷ تحویل دادند به شهریور ماه ۹۷ موکول شد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir