امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته معماری داخلی

تیر/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری داخلی که درس آشنایی با طراحی صنعتی را با آقای امیرعباس کاشف اخذ نمودند می رساند امتحان کتبی آنها روز ۹۶/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰ در ساختمان واقع در چهارراه بنفشه کلاس ۱ برگزار می گردد.
لازم به ذکر است تحویل کار این درس در همان روز ساعت ۱۰:۳۰ می باشد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir