قابل توجه دانشجویان رشته معماری -ارائه و تحویل طرح نهایی-شهریور ۹۶

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویانی که درس طرح نهایی خود را در شهریور ۹۶ ارائه یا تحویل دادند می رساند جهت دریافت ماکت ها و آلبوم های خود حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۷/۲۵ در ساعت اداری به ساختمان فنی و مهندسی بخش معماری مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری پروژه ها بر عهده نخواهد داشت.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی