امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته عمران اجرایی …

اردیبهشت/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته عمران اجرایی که درس اجرای سازه های بتونی را با استاد انتظار المهدی اخذ نمودند می رساند جهت دریافت فایل موضوعات مربوط به تحقیق و نحوه انجام، تحویل و ارایه این درس به آموزش (کارشناس بخش ) مراجعه بفرمایید.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir