امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته ساختمان که در ترم جاری درس مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی را با استاد نجمه خسروی اخذ نموده اند…

اردیبهشت/۰۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند زمان برگزاری کلاس مبانی کامپوتر و برنامه ریزی استاد خسروی به روز دوشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵ تغییر یافت

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir