امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری که در ترم جاری درس پروژه مالی را اخذ نموده اند…

خرداد/۱۷
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری درس پروژه مالی را با استاد صابری اخذ نموده اند می رساند زمان تحویل پروژه به شرح زیر می باشد:

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ : ساعت ۸ صبح

روز یک شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ : ساعت ۱۱ صبح

در ضمن دانشجویان کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی نیز که در ترم جاری درس پروژه مالی را اخذ نموده اند روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۸ الی ۸:۳۰ جهت تحویل پروژه به جناب آقای صابری مراجعه نمایند.

دانشجویانی که در خصوص پروژه سوال دارند روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰  از ساعت ۸ الی ۹:۳۰ به استاد صابری در کلاس ۸ مراجعه نمایند.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir