امروز:

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری که درخواست بازبینی برگه امتحانی خود را دارند…

بهمن/۲۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند در روزهای مشخص شده در دانشگاه حضور بهم رسانید:

سرکار خانم عابدی :چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت۱۰صبح

سرکار خانم نامداری :دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۹صبح

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir