امروز:

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس کارآموزی را با استاد شناوری اخذ نموده اند…

به اطلاع دانشجویان حسابداری که درس کارآموزی را با استاد شناوری اخذ نموده اند می رساند امتحان پایانترم روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰ صبح برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir