امروز:

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس پروژه مالی را در ترم جاری اخذ نموده اند…

فروردین/۳۰
اطلاعیه ها, خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیزی که درس پروژه مالی را در ترم جاری با استاد صابری اخذ نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی روز   ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۶ ساعت ۱۲:۴۵ در محل گلستانه برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir