امروز:

قابل توجه دانشجویان حسابداری که درس پروژه را اخذ نموده اند…

مرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه را اخذ نموده اند می رساند جلسه توجیهی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰ در ساختمان فنی مهندسی(ساختمان بنفشه) برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir