امروز:

قابل توجه دانشجویان ارشد زبان و ادبیات فارسی(تغییر تاریخ امتحانات)

دی/۲۶
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می رساند که تاریخ امتحان عربی ۳ از تاریخ ۹۵/۱۱/۰۴ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ در محل ساختمان فنی و مهندسی(چهار راه بنفشه )تغییر یافته و امتحان درس کشف المحجوب نیز از تاریخ ۹۵/۱۱/۲ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰ (ساختمان علوم انسانی)تغییر یافته استآدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir