امروز:

قابل توجه دانشجویان ارشد زبان و ادبیات فارسی(تغییر تاریخ امتحانات)

دی/۲۶
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می رساند که تاریخ امتحان عربی ۳ از تاریخ ۹۵/۱۱/۰۴ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ در محل ساختمان فنی و مهندسی(چهار راه بنفشه )تغییر یافته و امتحان درس کشف المحجوب نیز از تاریخ ۹۵/۱۱/۲ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰ (ساختمان علوم انسانی)تغییر یافته است

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir