امروز:

قابل توجه دانشجویان ارشد زبان و ادبیات فارسی(تغییر تاریخ امتحانات)

دی/۲۶
خبر ها

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می رساند که تاریخ امتحان عربی ۳ از تاریخ ۹۵/۱۱/۰۴ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ در محل ساختمان فنی و مهندسی(چهار راه بنفشه )تغییر یافته و امتحان درس کشف المحجوب نیز از تاریخ ۹۵/۱۱/۲ به تاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰ (ساختمان علوم انسانی)تغییر یافته است