امروز:

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس حسابداری مالیاتی را با استاد غفوری نژاد اخذ نموده اند…

خرداد/۲۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری درس حسابداری مالیاتی را با استاد غفوری نژاد اخذ نموده اند می رساند داشتن ماشین حساب در جلسه امتحان ضروری می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir