امروز:

قابل توجه دانشجویانی که درس معماری معاصر و معماری جهان را با استاد ملک مرزبان اخذ کرده اند

خرداد/۲۱
خبر ها

 به اطلاع دانشجویانی که درس آشنایی با معماری معاصر و آشنایی با معماری جهان را با استاد ملک مرزبان اخذ کرده اند می رساند منابع امتحانی به شرح ذیل می باشد:

معماری معاصر

کتاب از زمان و معماری نوشته دکتر مزینی تا فصل پست مدرنیسم

کتاب معماری ایران در دوره پهلوی اول فصلهای ۵-۴-۳-۲ و ویژگیهای نما وپلان درمعماری پهلوی به علاوه موضوعات پروژه های هفتگی هرجلسه

 

معماری جهان

کتاب اشنایی با معماری جهان محمد ابراهیم زارعی_ تمدنهای مصر، یونان و مینوس میسن

تمدن روم وآتروسک، تمدن بین النهرین، فصل پیش از تاریخ و معماری صدر مسیحیت

معماری ایران از کتاب سبک شناسی معماری ایران دکتر محمد کریم پیرنیا

از صفحه ۱۲۰تا۲۰ کتاب تا شروع دوره خراسانی

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir