امروز:

قابل توجه دانشجویانی که درس طرح ۲ را با استاد مجید نیک کار و هوشنگ امیر اردلان در ترم جاری اخذ نموده اند۱۳۹۷/۰۳/۲۴…

خرداد/۲۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویانی عزیزی که در ترم جاری درس طرح ۲ را با استاد هوشنگ امیراردلان و مجید نیک کار اخذ نموده اند می رساند کلاس روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ مطابق برنامه هفتگی برگزار می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir