امروز:

قابل توجه دانشجویانی که به هر دلیل نتوانسته اند انتخاب واحد نمایند…

بهمن/۱۱
اطلاعیه ها

دانشجویانی که به هر دلیل نتوانسته اند انتخاب واحد نمایند، می توانند از روز پنج شنبه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ساعت ۸صبح لغایت شنبه۹۶/۱۱/۱۴ ساعت۷صبح انتخاب واحد نمایند.

در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از عدم انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir