عدم برگزاری کلاس های صبح استاد جزقانی … ۹۷/۰۸/۱۵

مطالب مرتبط

عدم برگزاری کلاس های صبح استاد جزقانی … ۹۷/۰۸/۱۵

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته ساختمان می رساند کلاس های ساعت ۸ تا ۹:۳۰ و ۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵ استاد جزقانی برگزار نمی گردد. کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

قابل ذکر است سایر کلاس ها طبق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی