امروز:

عدم برگزاری کلاس های استاد صباغی و زمان برگزاری کلاس های جبرانی …

آبان/۲۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد صباغی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۷ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی به شرح زیر می باشد :

کلیات حقوق : سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۱۸:۱۵

حقوق بازرگانی : چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir