عدم برگزاری کلاس های استاد سارا اژدری  ۱۳۹۷/۰۷/۱۹…

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

عدم برگزاری کلاس های استاد سارا اژدری  ۱۳۹۷/۰۷/۱۹…

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلیه کلاس های استاد سارا اژدری روز پنج شنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی