امروز:

عدم برگزاری کلاس های استاد حجتی … ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۹۷

اردیبهشت/۲۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های استاد حجتی روز های سه شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۵ و چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۶ و پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۷ برگزار نمی شود.

کلاس های جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir