امروز:

عدم برگزاری کلاس های استاد اژدری ۱۳۹۶/۰۳/۰۳…

خرداد/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های استاد اژدری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ برگزار نمی گردد.

کلاس های جبرانی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به شرح زیر برگزار می گردد:

۸-۹:۳۰

۹:۴۵-۱۱:۱۵

۱۱:۳۰-۱۳

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir