امروز:

عدم برگزاری کلاس های آقای محمد طاها ارجمند ۹۶/۰۳/۰۴

خرداد/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های آقای محمدطاها ارجمند روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۴ برگزار نمی گردد.

دانشجویان موظف به حضور در جلسه روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۱ می باشند. درغیر اینصورت نمره آنها از ۱۰ کم خواهد شد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir