امروز:

عدم برگزاری کلاس مبانی و کاربرد کامپیوتر استاد صابری۱۳۹۶/۱۲/۱۲…

اسفند/۱۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس مبانی و کاربرد کامپیوتر در حسابداری استاد صابری روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ برگزار نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir