امروز:

عدم برگزاری کلاس طراحی معماری داخلی۲ استاد حقایق(ساعت ۱۴ تا۱۹) … ۹۶/۰۹/۰۵

آذر/۰۴
خبر ها

به اطلاع می رساند کلاس درس طراحی معماری داخلی ۲ (ساعت ۱۴ لغایت۱۹) استاد حقایق روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۵ برگزار نمی شود.

کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir