عدم برگزاري كلاس هاي استاد كورش كمالي سروستاني … ٩٧/٠٨/٢٠

مطالب مرتبط

عدم برگزاري كلاس هاي استاد كورش كمالي سروستاني … ٩٧/٠٨/٢٠

موسسه آموزش عالي حافظ شيراز

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند كلاس هاي استاد كورش كمالي سروستاني روز يكشنبه مورخ ٩٧/٠٨/٢٠ برگزار نمي گردد.

كلاس هاي جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد.

موسسه آموزش عالي حافظ شيراز

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی