ظرفیت اساتید درس طرح نهایی – کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

مطالب مرتبط

به اطلاع می رساند ظرفیت اساتید درس پایان نامه در نیمسال ۹۷-۹۶ به شرح زیر می باشد :

ردیف استاد راهنما ظرفیت
۱ امیر حسین اشعری ۱۰
۲ ملیحه تقی پور ۵
۳ سلما حائری ۵
۴ مریم حقایق ۳
۵ لطفعلی حشمتی ۵
۶ محمدمهدی ذاکرحقیقی ۳
۷ هیوا رحمانی ۱۰
۸ علی عراقی ۳
۹ خلیل عزیزی ۱۰
۱۰ علی عطاران ۱۰
۱۱ حمید نیک کار ۵
۱۲ محمد قدرت ۳
۱۳ تابان قنبری ۱۰
۱۴ امیر کنعانی ۱۰
۱۵ طهمورث ملک مرزبان ۵
۱۶ آرش محمودی ۳
۱۷ مجید نیک کار ۳
۱۸ مینا ارجمند ۳
۱۹ حمید سقاپور ۳
  • دانشجویان می بایست جهت اطلاع از ظرفیت های باقیمانده با استادمربوطه هماهنگ نمایند.
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی