امروز:

شماره دانشجویی و راهنمای ورود به سایت دانشجویان کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان و حسابداری-کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی و حسابداری و آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان- کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات انگلیسی و مدیریت بازرگانی و حسابداری… ورودی ۹۶

مهر/۰۶
اطلاعیه ها

از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی که یک هفته پس از ثبت نام در سایت قرار می گیرد را دانلود نمایید.

نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.

از قسمت ورود اعضاء وارد صفحه شخصی خود شوید.

اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.

از قسمت تأییدیه انتخاب واحد برنامه هفتگی خود را مشاهده و پرینت نمایید.

کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۱ سالاري-ليلا
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۳ عليزاده-فائزه
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۴ طالبان پور-معصومه
۹۶۲۲۴۸۶۰۰۵ يوسفي-پرويز
کاردانی ناپیوسته حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۱ جعفري-ستاره
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۲ حسيني-حميدرضا
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۳ حيدري-فاطمه
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۴ سليمان بيگي-مژده
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۵ غريب پورجهان اباد-مهشيد
۹۶۲۵۹۹۳۰۰۷ احمدي اسفياني-ميلاد
کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۳۹۴۵۰۰۱ جوانمردي-عليرضا
۹۶۳۹۴۵۰۰۲ گلستان فرد-شادي
۹۶۳۹۴۵۰۰۳ عابدي-اسماعيل
۹۶۳۹۴۵۰۰۴ احمدي-فهيمه
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۴۳۲۳۰۰۱ زرگري-هانيه
۹۶۴۳۲۳۰۰۲ بهمن پوري-نكيسا
۹۶۴۳۲۳۰۰۳ هوشمندپور-نجما
۹۶۴۳۲۳۰۰۴ رفيعي-مينا
۹۶۴۳۲۳۰۰۵ زارع-محمد
۹۶۴۳۲۳۰۰۶ اكابري-مجتبي
۹۶۴۳۲۳۰۰۷ مهرافروزفرد-مائده
۹۶۴۳۲۳۰۰۸ عارف دوست-فهميه
۹۶۴۳۲۳۰۰۹ فرهپور-فرينا
۹۶۴۳۲۳۰۱۰ سهرابي كلستاني-فريبا
۹۶۴۳۲۳۰۱۱ هوشمندراد-فرنوش
۹۶۴۳۲۳۰۱۲ مهرافروز-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۱۳ فرد-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۱۴ زارع-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۱۵ قره قاني-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۱۶ غلامي-صديقه
۹۶۴۳۲۳۰۱۷ كريمي-ساناز
۹۶۴۳۲۳۰۱۸ برازنده-سارينا
۹۶۴۳۲۳۰۱۹ عرياني-زهرا
۹۶۴۳۲۳۰۲۰ مسرور-زهرا
۹۶۴۳۲۳۰۲۱ چميده-زهرا
۹۶۴۳۲۳۰۲۲ زارع-زهرا
۹۶۴۳۲۳۰۲۳ خدائي-زهرا
۹۶۴۳۲۳۰۲۴ رفيعي-رضوان
۹۶۴۳۲۳۰۲۵ نوروزي زاخردي-رضا
۹۶۴۳۲۳۰۲۶ مرادي مطلق شيرازي-راحله
۹۶۴۳۲۳۰۲۷ داربزين-خاطره
۹۶۴۳۲۳۰۲۸ سلطانعلي زاده-پريسا
۹۶۴۳۲۳۰۲۹ روانپاك-پريسا
۹۶۴۳۲۳۰۳۰ امان پور-بهناز
۹۶۴۳۲۳۰۳۱ بزمي-اميرمحمد
۹۶۴۳۲۳۰۳۲ مهرزاد-ام البنين
۹۶۴۳۲۳۰۳۳ بخشنده-افسانه
۹۶۴۳۲۳۰۳۴ ايزدآبادي-زهرا
کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۴۷۰۸۰۰۱ رودباري-مينا
۹۶۴۷۰۸۰۰۲ نوروزي-محمدعلي
۹۶۴۷۰۸۰۰۳ ميرزاخانلويي-سامان
۹۶۴۷۰۸۰۰۴ حاتمي-زهرا
۹۶۴۷۰۸۰۰۵ مجاوري فرد-جواد
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۱ جوكار-ريحانه
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۲ حسيني-امين
کارشناسی پیوسته حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۱ احمدي-سحر
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۲ ارش فرد-حسين
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۳ باصري-مريم
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۴ بشير-نرگس
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۵ پورحسينعلي-مائده
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۶ جلوه-زهرا
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۷ جمالي-ارش
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۸ حيدري-رقيه
۹۶۲۵۹۹۱۰۰۹ خالويي-فاطمه
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۰ ده بزرگي-فاطمه
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۱ دهقاني-نسرين
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۲ رزمجوئي-مريم
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۳ زارع-زهرا
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۴ شاهين پور-احمدرضا
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۵ شرمرو-اميرحسين
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۶ شكوهيان-الناز
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۷ شمس-علي
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۸ شهيدي-حانيه
۹۶۲۵۹۹۱۰۱۹ صابري علي نودهي-ارمان
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۰ طاهري ميمندي-عاليه
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۱ عسكري-لادن
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۲ غلامحسين زاده-نيلوفر
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۳ فرهمنددندلو-ريحانه
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۴ قريشي-گلناز
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۵ گرامي-مهران
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۶ گودرزي-فاطمه
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۷ مرداني-محمد
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۸ منفرد-ريحانه
۹۶۲۵۹۹۱۰۲۹ نوروزي-محمد
۹۶۲۵۹۹۱۰۳۰ نوري بد-سارا
۹۶۲۵۹۹۱۰۳۱ يوسفي باصري-محمدهادي
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۳ زارعي-نيما
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۴ عسكري-جاويد
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۵ فاتح-مريم
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۶ فاخري راد-حامد
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۷ فرجي-زهرا
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۸ الماسي شوريجه-سعيده
۹۶۲۲۴۸۵۰۰۹ ملايي-مطهره
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۰ موسوي-محمدجواد
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۴۵۰۰۰۰۱ زارع-ياسمن
۹۶۴۵۰۰۰۰۲ قاسمپورصادقي-هادي
۹۶۴۵۰۰۰۰۳ ساسان پور-مهيار
۹۶۴۵۰۰۰۰۴ عاري-مهدي
۹۶۴۵۰۰۰۰۵ شريعت-مژگان
۹۶۴۵۰۰۰۰۶ پورشيرازي-محمدهادي
۹۶۴۵۰۰۰۰۷ سالاري پناه-محمدرضا
۹۶۴۵۰۰۰۰۸ حاجي زاده-محمد
۹۶۴۵۰۰۰۰۹ كمالي دشتكي-محبوبه
۹۶۴۵۰۰۰۱۰ زارع-فهيمه
۹۶۴۵۰۰۰۱۱ هنرمند-فاطمه
۹۶۴۵۰۰۰۱۲ رضوي-طيبه
۹۶۴۵۰۰۰۱۳ جوكار-بهنام
۹۶۴۵۰۰۰۱۴ زارعي-ارزو
کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۳۹۲۱۰۰۱ برگي-نجمه
۹۶۳۹۲۱۰۰۲ باقري-فيروزه
۹۶۳۹۲۱۰۰۳ خليلي-فاطمه
۹۶۳۹۲۱۰۰۴ بيضاوي نژاد-سارا
۹۶۳۹۲۱۰۰۵ سهامي-زينب
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۱ اميرزاده خيراباد-محمد
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۲ بازرگاني شيراز-نيلوفر
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۳ بذرگر-صديقه
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۴ بستاني-بيتا
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۵ حبيب پورقراچه-مريم
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۶ دل ارام-مژده
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۷ دلربا-دنيا
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۸ روزبان-سيده زهرا
۹۶۲۵۹۹۲۰۰۹ سينائي پور-الهه
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۰ شاه چراغيان-ندا
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۱ صفاري فر-سميرا
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۲ عطائي كشكولي-نگار
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۳ غلامي دورودزني-علي
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۴ فروردين-سيده مبينا
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۵ قانع-احمدرضا
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۶ كارانديش-نازنين
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۷ مرادي-شكوفه
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۸ مصلي نژاد-ارش
۹۶۲۵۹۹۲۰۱۹ مظاهري مظفري-مينا
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۰ منصوري-يعقوب
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۱ ميرحسين زاده ميمندي-زهرا
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۲ نعمتي-شقايق
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۳ وادي دريس-ارزو
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۴ هاشمي-عصمت
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۵ ياوري-زهرا
۹۶۲۵۹۹۲۰۲۶ نعمتي-شقايق


آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir