امروز:

شماره دانشجویی و راهنمای ورود به سایت دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی معماری و معماری داخلی – کاردانی وکارشناسی ناپیوسته معماری و عمران اجرایی … ورودی ۹۶

مهر/۰۶
اطلاعیه ها

از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی که یک هفته پس از ثبت نام در سایت قرار می گیرد را دانلود نمایید.

نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.

از قسمت ورود اعضاء وارد صفحه شخصی خود شوید.

اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.

از قسمت تأییدیه انتخاب واحد برنامه هفتگی خود را مشاهده و پرینت نمایید.

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۱ بلندهمت-مهسا
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۲ پروانه-اوا
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۳ تقي زاده-فاطمه
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۴ خرم خانكهداني-زهرا
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۵ زماني-سمير
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۶ عباسي-نسرين
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۷ گل رخ-الناز
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۸ موساوي زادگان-سيدعلي
۹۶۱۷۸۴۰۰۰۹ نازك كارحقيقي-علي
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۰ ناظمي-سارا
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۱ هاشمي-سيده زهرا
۹۶۱۷۸۴۰۰۱۲ همتي-اكبر
کارشناسی پیوسته معماری داخلی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۱ اميني-امنه
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۲ پرهيزكار-زهرا
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۳ تنوري-طناز
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۴ حافظي-ماريه
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۵ حامدي-ژاله
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۶ حسيني-شكيلا
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۷ خديوي-سميه
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۸ خواجه اختران-محمدهادي
۹۶۱۷۸۳۹۰۰۹ خوش نظر-زهرا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۰ زارع-رضا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۱ زارعي-زهرا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۲ صادق نژاد-غزل
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۳ صالحي-محمدصالح
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۴ طهماسبي-پويا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۵ فريدوني-زهرا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۶ لوافي پور-مينا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۷ ميرزائي-زهرا
۹۶۱۷۸۳۹۰۱۸ مبيني دهكردي-پگاه
کارشناسی ناپیوسته معماری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۸۸۹۰۰۱ پيشباز-وحيد
۹۶۲۸۸۹۰۰۲ نجفي-نرجس
۹۶۲۸۸۹۰۰۳ همتي بردجي-ناديا
۹۶۲۸۸۹۰۰۴ زماني علويجه-مهشيد
۹۶۲۸۸۹۰۰۵ فيلوندي-منيره
۹۶۲۸۸۹۰۰۶ زارع-مريم
۹۶۲۸۸۹۰۰۷ صفري-مريم
۹۶۲۸۸۹۰۰۸ نعمت الهي راد-مريم
۹۶۲۸۸۹۰۰۹ جهانديده-مريم
۹۶۲۸۸۹۰۱۰ حيدري-مرضيه
۹۶۲۸۸۹۰۱۱ برادر-فائزه
۹۶۲۸۸۹۰۱۲ حسيني-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۱۳ جهاني-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۱۴ جعفري-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۱۵ بهزادي-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۱۶ زارعي-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۱۷ حسين پور-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۱۸ زارع-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۱۹ اسفندياري-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۲۰ فرهادي-فاطمه
۹۶۲۸۸۹۰۲۱ گودرزي-عباس
۹۶۲۸۸۹۰۲۲ خجندي-صدف
۹۶۲۸۸۹۰۲۳ سراج فردنژاد-سيده هستي
۹۶۲۸۸۹۰۲۴ صحرائيان-سيدميثم
۹۶۲۸۸۹۰۲۵ ناصرزاده-سميرا
۹۶۲۸۸۹۰۲۶ حاجي حسيني-سپيده
۹۶۲۸۸۹۰۲۷ صادقي-سارا
۹۶۲۸۸۹۰۲۸ شيري صادق ابادي-ساحل
۹۶۲۸۸۹۰۲۹ رزمجوئي-زينب
۹۶۲۸۸۹۰۳۰ توحيدي-زهرا
۹۶۲۸۸۹۰۳۱ نوري برجي-زهرا
۹۶۲۸۸۹۰۳۲ دهقان هارونيه-زهرا
۹۶۲۸۸۹۰۳۳ ميركي باصري-زهرا
۹۶۲۸۸۹۰۳۴ بهاركرمي-جواد
۹۶۲۸۸۹۰۳۵ كشاورز-جاويد
۹۶۲۸۸۹۰۳۶ عاطفي پژوه-اميراحمد
۹۶۲۸۸۹۰۳۷ اديب پور-اسما
کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۳۵۱۱۰۰۱ باقري-مهدي
۹۶۳۵۱۱۰۰۲ زارعي-ماهان
۹۶۳۵۱۱۰۰۳ چوگاني-عليرضا
۹۶۳۵۱۱۰۰۴ رضائي-پدرام
۹۶۳۵۱۱۰۰۵ داعي-امير
کاردانی ناپیوسته معماری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۷۸۴۱۰۰۱ احمدي مسقاني-زهرا


آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir