امروز:

شماره دانشجویی و راهنمای ورود به سایت دانشجویان کارشناسی ارشد … ورودی ۹۶

شهریور/۲۳
اطلاعیه ها
  1. از قسمت اطلاعیه های سایت فایل مربوط به شماره دانشجویی که یک هفته پس از ثبت نام در سایت قرار می گیرد را دانلود نمایید.
  2. نام کاربری شما “شماره دانشجویی” و کلمه عبور “شماره شناسنامه” میباشد.
  3. از قسمت ورود اعضاء وارد صفحه شخصی خود شوید.
  4. اطلاعات شخصی خواسته شده از شما را تکمیل نمایید.
  5. از قسمت تأییدیه انتخاب واحد برنامه هفتگی خود را مشاهده و پرینت نمایید.
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۱ نعمت اله يي-زهرا
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۲ فرهادي-فاطمه
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۳ اختردانش-فاطمه
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۴ كرمي-راضيه
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۵ شباني-احسان
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۶ مشكل گشا-انوشا
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۷ شادماني-احمدرضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۸ زارع-شيدا
۹۶۲۵۰۷۰۰۰۹ رادمهر-مريم
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۰ اردن-مريم
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۱ نظري-رضا
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۲ زارعي-يوسف
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۳ قرباني دهنوي-زهرا
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۴ روحاني تزنگي-عرفان
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۵ صدري-فرسيما
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۶ طالبي-فريبا
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۷ رضايي زردخوني-فرنگيس
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۸ زارع-جواد
۹۶۲۵۰۷۰۰۱۹ طهماسبي-فرهنگ
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۰ قنبريان-راحله
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۱ اكرمي-رويا
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۲ غفاري سرموري-يونس
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۳ اژدري-اذر
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۴ طيبي-محسن
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۵ حسيني-مارال
۹۶۲۵۰۷۰۰۲۶ اميدي-مرضيه
کارشناسی ارشد معماری منظر
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۱ اجاقي-رومينا
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۲ ايزدخواه-سميرا
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۳ كريمي-مينا
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۴ قهرماني-مصطفا
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۵ كاوسي فر-مريم
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۶ حيدرجان-نوشين
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۷ اميري-حسين
۹۶۲۵۱۱۸۰۰۸ مطيع شيرازي-ياسمن
کارشناسی ارشد حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۱ ازاد-ويدا
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۲ فلامرزي-صادق
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۳ دهقاني-مسلم
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۴ زارعي-جابر
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۵ باقري-شيما
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۶ قائمي باب اناري-سيده زينب
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۷ نفر-مهسا
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۸ گودرزي-فرزانه
۹۶۱۴۴۲۸۰۰۹ زارعي كردشولي-عزت اله
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۰ علي پور-زهرا
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۱ زارع-مريم
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۲ اكبري مطلق-حسن
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۳ غلامي-كرامت اله
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۴ دشتي-سيدعليرضا
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۵ تواضع-محمدرضا
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۶ حجتي-محمد
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۷ رحيمي-مهدي
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۸ لايق-نجمه
۹۶۱۴۴۲۸۰۱۹ قبادي-حسام

 

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۰۱۸۲۰۰۱ زارعي-اعظم
۹۶۱۰۱۸۲۰۰۲ محمودي-زهرا
۹۶۱۰۱۸۲۰۰۳ نوروزي جعفرلو-سونيا
۹۶۱۰۱۸۲۰۰۴ رياستيان-سيده مرجان
۹۶۱۰۱۸۲۰۰۵ نادري-الهه
۹۶۱۰۱۸۲۰۰۶ راستگو-فاطمه
۹۶۱۰۱۸۲۰۰۷ ياغلي-فائزه


آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir