امروز:

شماره دانشجویی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری (ورودی بهمن ۹۶)

بهمن/۰۵
اطلاعیه ها

کلیه کلاس‌ها از روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ برگزار می گردد.

 

راهنمای ورود به سایت جهت دریافت برنامه هفتگی:

پس از مشاهده “شماره دانشجویی“، شماره دانشجویی خود را برداشته و در قسمت ورود اعضاء “نام کاربری” را شماره دانشجویی و “کلمه عبور” را شماره شناسنامه وارد نمایید و پس از تکمیل نمودن اطلاعات آموزشی از منوی “انتخاب واحد” می توانید تاییدیه انتخاب واحد خود را مشاهده و پرینت نمایید.

شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي نام_پدر
۹۶۲۸۸۹۰۶۳ اسفندياري-گل فروغ غلامحسن
۹۶۲۸۸۹۰۷۹ پارسائي-زهرا شهسوار
۹۶۲۸۸۹۰۸۰ كاظمي-شقايق نعمت اله
۹۶۲۸۸۹۰۸۱ سبحاني-معين اصغر
۹۶۲۸۸۹۰۸۲ كشاورز-مينا ايزدپناه
۹۶۲۸۸۹۰۸۳ اسماعيلي نيك-تابش احمد
۹۶۲۸۸۹۰۸۴ نصيرپور-الهام حميدرضا
۹۶۲۸۸۹۰۸۵ مستمند-مريم مهران
۹۶۲۸۸۹۰۸۶ عسكري نام-ناتالي اميد
۹۶۲۸۸۹۰۸۷ فرخ روز-ساغر فضل اله
۹۶۲۸۸۹۰۸۸ زارع-غزاله محمد مهدي
۹۶۲۸۸۹۰۸۹ هدايتي-پگاه جواد
۹۶۲۸۸۹۰۹۰ نيمروزي-مريم جليل
۹۶۲۸۸۹۰۹۱ مولا-مصطفي محمد صادق
۹۶۲۸۸۹۰۹۲ پورشيرازي-طاهري حسين
۹۶۲۸۸۹۰۹۳ قنبري مرداسي-خاطره قلي
۹۶۲۸۸۹۰۹۴ كروني-مهسا علمدار
۹۶۲۸۸۹۰۹۵ كشاورز-فاطمه رحيم
۹۶۲۸۸۹۰۹۶ بهمن زاده-غزل افشين
۹۶۲۸۸۹۰۹۷ راستي-فرناز فريدون
۹۶۲۸۸۹۰۹۸ زارع-الميرا محمود
۹۶۲۸۸۹۰۹۹ عليزاده-نسرين ظاهر
۹۶۲۸۸۹۱۰۰ گرمنجاني-نگار ملك حسين
۹۶۲۸۸۹۱۰۱ خورشيدي-حسين كورش
۹۶۲۸۸۹۱۰۲ زارع-زهرا احمد
۹۶۲۸۸۹۱۰۳ كاظمي-معصومه محمد
۹۶۲۸۸۹۱۰۴ زارع علي آبادي-ابوالفضل اصغر
۹۶۲۸۸۹۱۰۵ كريمي-سامان ابراهيم
۹۶۲۸۸۹۱۰۶ عسكرزاده-سحر بهمن
۹۶۲۸۸۹۱۰۷ ايمن پورشيرازيان عزيز
۹۶۲۸۸۹۱۰۸ عسكري نام-رومينا شاهرخ

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir