امروز:

شماره دانشجویی دانشجویان رشته های علوم انسانی (ورودی بهمن ۹۶)…

بهمن/۰۸
اطلاعیه ها

راهنمای ورود به سایت جهت دریافت برنامه هفتگی:

پس از مشاهده “شماره دانشجویی“، شماره دانشجویی خود را برداشته و در قسمت ورود به سامانه آموزشی “نام کاربری” را شماره دانشجویی و “کلمه عبور” را شماره شناسنامه وارد نمایید و پس از تکمیل نمودن اطلاعات آموزشی از منوی “انتخاب واحد” می توانید تاییدیه انتخاب واحد خود را مشاهده و پرینت نمایید.

کلیه کلاس‌ها از روز شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ برگزار می گردد.

 

کارشناسی ارشد حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۴۴۲۸۰۲۲ حاجي باقري-سحر
۹۶۱۴۴۲۸۰۳۰ ملك زاده-سپيده
۹۶۱۴۴۲۸۰۳۲ دهقاني-مريم
۹۶۱۴۴۲۸۰۳۸ اسدي ارخلو-نجمه
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۱ موحدراد-روزبه
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۴ علوي-سميرا
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۵ شكرفروش-سيده آيدا
۹۶۱۴۴۲۸۰۴۷ مطيري نژاد-محمدامين
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۱ سلطاني شوريجه-فاطمه
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۲ براتي فر-سارا
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۳ عبدلي-سجاد
۹۶۱۴۴۲۸۰۵۴ قهرمان پور-عبدالرضا
کارشناسی ناپیوسته حسابداری
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۴۳۲۳۰۷۴ زارعي دودجي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۷۵ احمداصل-رقيه
۹۶۴۳۲۳۰۷۶ اميري-مليكا
۹۶۴۳۲۳۰۷۷ دهقان-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۷۸ محمودي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۷۹ كاكا-مينا
۹۶۴۳۲۳۰۸۰ جلال زاده-سيده سميرا
۹۶۴۳۲۳۰۸۱ كاظمي-مهسا
۹۶۴۳۲۳۰۸۲ افراء-سيده مريم
۹۶۴۳۲۳۰۸۳ سلطاني-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۸۴ كراري صدر آبادي-حجت
۹۶۴۳۲۳۰۸۵ مومني-سيده مينا
۹۶۴۳۲۳۰۸۶ تشويقي خوب-مهرسا
۹۶۴۳۲۳۰۸۷ سبحاني-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۸۸ كاوسي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۸۹ نوازنده-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۰ پارسا-مهدي
۹۶۴۳۲۳۰۹۱ زارع-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۲ زال-فرشته
۹۶۴۳۲۳۰۹۳ خائف پناه-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۴ پارسائي-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۵ پرهيز-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۶ صف رو-فاطمه
۹۶۴۳۲۳۰۹۷ امان پور-بهناز
۹۶۴۳۲۳۰۹۸ علوي نژاديان جهرمي-سارا سادات
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۵ تاجيكي-پريوش
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۶ جوكار-راحله
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۷ گلشن-زهرا
۹۶۲۵۹۹۲۰۳۸ همتي-اكبر
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۶ اسفندياري-زهرا
۹۶۱۷۴۰۶۰۰۷ صديقي-حميد
کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۵ اقبال-محمد
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۶ صفرپور-محمد
۹۶۲۲۴۸۵۰۱۷ زنهاري-علي
کاردانی ناپیوسته مترجمی زبان
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي
۹۶۲۲۴۸۶۰۱۲ بني مالچي-فاطمه
۹۶۲۲۴۸۶۰۱۳ سرپوش-سيده فروغ
۹۶۲۲۴۸۶۰۱۴ فيروزي-مليحه

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir