امروز:

سمینار آموزشی بازاریابی و تبلیغات

اردیبهشت/۱۹
اطلاعیه ها

🔰سخنران: دکتر علی رمضانی

محورهای سمینار:

  نقش بازاریابی و تبلیغات در رشد کسب و کار

  شناخت تبلیغات اثربخش در دنیای رقابتی امروز

  افزایش فروش با تبلیغات مشتری مدار

دوشنبه ۲۴/ ۰۲/ ۹۷

ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰

موسسه آموزش عالی حافظ، سالن گلستانه

شرکت در سمینار برای عموم آزاد است.

لینک ثبت نام:

سمینار آموزشی بازاریابی و تبلیغات

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir