امروز:

زمان حضور و انجام امور دانشجویی بخش معماری در تابستان ۹۶

مرداد/۰۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری (کلیه مقاطع) می رساند در تابستان ۹۶ مدیران گروه های معماری روز های یکشنبه و سه شنبه در ساعات اداری جهت انجام امور دانشجویی در مؤسسه حضور دارند.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir