امروز:

زمان حضور مدیر گروه رشته های ساختمان و عمران

بهمن/۱۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته های ساختمان و عمران می رساند جهت انجام امور دانشجویی و مشکل انتخاب واحد روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۹ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴:۰۰ می توانند به آقای مهندس فخرایی نژاد(مدیر گروه) مراجعه نمایند.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir