امروز:

زمان حضور استاد زارع مهذبیه جهت کرکسیون پایان نامه … ۹۷/۰۴/۱۳

تیر/۱۲
خبر ها

موسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری می رساند استاد زارع مهذبیه روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۳ از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ جهت کرکسیون پایانامه در موسسه حضور خواهند داشت.

موسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir