زمان تحویل پروژه نهایی درس عکاسی استاد آریافر … ۹۶/۱۰/۱۳

مطالب مرتبط

به اطلاع میرساند تحویل پروژه نهایی درس عکاسی استاد آریافر (دو گروه) روز چهارشنبه مورخ۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ می باشد.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی