امروز:

زمان تحویل پایان نامه جهت ارائه – رشته معماری – شهریور ۹۶

مرداد/۲۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند جهت ارائه پایان نامه در شهریور ماه ۹۶ می بایست رساله خود را (بدون صحافی) تا تاریخ ۹۶/۰۶/۱۲ به دفتر بخش معماری تحویل دهند. (همراه با فرم های دفاع)

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir