زمان تحویل نهایی درس طرح معماری ۲ استاد فهیمی زاده (کارشناسی ارشد) … ۹۷/۰۵/۱۵

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته معماری (کارشناسی ارشد) که درس طرح معماری ۲ را در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ با استاد فهیمی زاده اخذ نمودند می رساند زمان تحویل نهایی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ می باشد.

قابل ذکر است تحویل نهایتاً تا ساعت ۱۴:۰۰ می باشد و پس از آن پروژه ها بررسی می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی