امروز:

زمان برگزاری کلاس کارگاه تأسیسات برقی و آزمایشگاه فیزیک حرارت … (رشته ساختمان)

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان گرامی رشته ساختمان می رساند برنامه برگزاری کلاس های کارگاهی و ازمایشگاهی به شرح زیر می باشد :

  • آزمایشگاه فیزیک حرارت … سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۹ … ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵
  • کارگاه تأسیسات برقی … یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ … ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ و ۱۴:۰۰ لغایت ۱۸:۱۵

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir