امروز:

زمان برگزاری کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی رشته ساختمان

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند برنامه کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی گروه ساختمان به شرح زیر است :

کارگاه تأسیسات مکانیکی ……….. سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ ………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه فیزیک حرارت …………. چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۰ …………ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه مکانیک خاک ………….. پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱ ………… ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه تأسیسات برقی …………… شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ …………….. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه بتن …………………….. یکشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ ……………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه قالب بندی و آرماتور ……….. دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ……………. ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

کارگاه جوشکاری ………………….. سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ………… ساعت ۸:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰

آزمایشگاه فیزیک مکانیک ………….. چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ …………ساعت ۸:۰۰ لغایت۱۵:۰۰

مکان : شهرک گلستان – بعد از نمایشگاه بین المللی – خیابان آبشار- دانشکده فنی سما