امروز:

زمان برگزاری کلاس توجیهی کارآموزی رشته معماری … ۹۷/۰۱/۲۷

فروردین/۲۲
خبر ها

قابل توجه دانشجویان کارآموزی معماری

مقاطع کاردانی و کارشناسی

ترم دوم ۹۷-۹۶

جلسه توجیهی کارآموزی

 (جهت دانشجویانی که در جلسه اول حضور نداشتند)  

در روز  دوشنبه ۹۷/۰۱/۲۷ ، ساعت ۱۳ در

سالن گلستانه

برگزار میگردد.

 

درصورت عدم حضور، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو میباشد.

بخش معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir