امروز:

زمان برگزاری کلاس توجیهی درس کارآموزی رشته معماری-تابستان۹۶

مرداد/۱۱
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را در نیمسال تابستان ۹۶ اخذ نمودند می رساند کلاس توجیهی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰ در ساختمان فنی مهندسی (چهارراه بنفشه ) برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir